Επικοινωνία

  • ADELCO S.A. – Pharmaceuticals and Cosmetics
  •  Εξυπηρέτηση Καταναλωτών: info@adelco.gr
  •  Τηλέφωνο:(+30) 2104819311 – 4 (Ώρες γραφείου)
  •  Fax:(+30) 2104816790 (24 ώρες)
Παρακαλώ πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες captcha